Stacja benzynowa Circle K na MOP Lubień Kujawski

Inwestor: nazwa inwestora
Data ukończenia: 31.03.2020

Klim Eko będzie generalnym wykonawcą budowy laboratorium żywieniowego dla Eurofins Scientific. Pierwszy etap zakłada wzniesienie budynku o powierzchni ok. 1500 m2 przeznaczonego na laboratoria mikrobiologiczne i chemiczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Eurofins Scientific to wiodąca międzynarodowa grupa laboratoriów, osiągająca przychód na poziomie 3 miliardów rocznie, zatrudniająca 45 000 pracowników w 650 laboratoriach w 45 krajach na całym świecie. Laboratoria świadczą unikalną gamę usług badawczych dla produktów farmaceutycznych, żywności, przemysłu oraz dóbr konsumenckich.

Opis

Obszar obiektu: 7000 m2

Obszar obiektu: 7000 m2

Obszar obiektu: 7000 m2

Obszar obiektu: 7000 m2

25

lat

Budowanie mamy w naturze!

Kontakt

KLIM-EKO Sp. z o.o.

ul. F. Ossendowskiego 8A

93-228 Łódź

Telefony:

(042) 649 14 75

(042) 649 20 78

E-mail

sekretariat@klimeko.com.pl